Danh sách tài liệu Xem Tải về
Địa bàn hoạt động bán hàng đa cấp
Danh sách vi phạm, chấm dứt hợp đồng và thu hồi hiệu lực thẻ thành viên
Xác nhận công bố sản phẩm Vital Enzyme's
Chương trình khuyến mại
Thu nhập của Nhà phân phối
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản
Kế hoạch trả thưởng
Quy tắc hoạt động
Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp
Xác nhận công bố sản phẩm MeVital
Danh Mục Hàng Hóa Kinh Doanh Theo Phương Thức Bán Hàng Đa Cấp
Giấy Chứng Nhận: Đăng Ký Hoạt Động Bán Hàng Đa Cấp