Danh sách tài liệu Xem Tải về
Xử lý vi phạm, chấm dứt hợp đồng và thu hồi hiệu lực thẻ thành viên
Xác nhận công bố sản phẩm Vital Enzyme's
Chương trình khuyến mại
Thông tin về hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm: Địa bàn hoạt động hiện tại
Thu nhập của Nhà phân phối trong năm tài chính liền trước
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản
Kế Hoạch Trả Thưởng
Quy Tắc Hoạt Động
Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp
Xác nhận công bố sản phẩm MeVital
Danh Mục Hàng Hóa Kinh Doanh Theo Phương Thức Bán Hàng Đa Cấp
Giấy Chứng Nhận: Đăng Ký Hoạt Động Bán Hàng Đa Cấp