Tin công ty

Tác dụng của Enzyme đối với sức khỏe

Tác dụng của Enzyme đối với sức khỏe

Enzyme (men) là các hợp chất protein vốn rất cần thiết cho cơ thể để thực hiện các quá trình tiêu hóa, chuyển hóa, sử dụng năng lượng và hàng loạt chức năng khác