Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Vital Enzyme's hiệu quả

Vital Enzyme's mang đến hiệu quả cao hơn khi chúng ta sử dụng đúng cách và đúng liều lượng, với những vấn đề sức khoẻ khác nhau thì Vital Enzyme's sẽ có cách sử dụng khác nhau.

 

Liệu trình tối thiểu 12 hộp (Vital enzyme's+Mevital). Liệu trình có thể tăng với cơ thể người có nhiều độc tố, thể trạng khác nhau.