Danh sách tài liệu Xem Tải về
Quy trình giải quyết khuyến nại
Xử lý vi phạm, chấm dứt hợp đồng và thu hồi hiệu lực thẻ thành viên
Xác nhận công bố sản phẩm Vital Enzyme's
Quy trình đổi/ trả hàng và quy trình mua lại sản phẩm
Quy trình, thủ tục về đào tạo cơ bản và cấp Thẻ thành viên
Chương trình khuyến mại
Quy trình chấm dứt và thanh lý hợp đồng
Quy trình ký kết hợp đồng
Thông tin về hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm: Địa bàn hoạt động hiện tại
Quy trình đặt hàng, thanh toán, giao nhận hàng, trả lại hàng
Thu nhập của Nhà phân phối trong năm tài chính liền trước
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản
Kế Hoạch Trả Thưởng
Quy Tắc Hoạt Động
Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp
Xác nhận công bố sản phẩm MeVital
Danh Mục Hàng Hóa Kinh Doanh Theo Phương Thức Bán Hàng Đa Cấp
Giấy Chứng Nhận: Đăng Ký Hoạt Động Bán Hàng Đa Cấp
Nghị định 40/2018/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp