Danh sách tài liệu Xem Tải về
Địa bàn hoạt động bán hàng đa cấp
Quy trình giải quyết khuyến nại
Danh sách vi phạm, chấm dứt hợp đồng và thu hồi hiệu lực thẻ thành viên
Xác nhận công bố sản phẩm Vital Enzyme's
Quy trình đổi, trả hàng, mua lại hàng hóa và trả lại tiền
Quy trình đào tạo cơ bản và cấp Thẻ thành viên
Chương trình khuyến mại
Quy trình chấm dứt và thanh lý hợp đồng
Quy trình ký kết hợp đồng
Quy trình đặt hàng thanh toán, giao nhận hàng
Thu nhập của Nhà phân phối
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản
Kế hoạch trả thưởng
Quy tắc hoạt động
Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp
Xác nhận công bố sản phẩm MeVital
Danh Mục Hàng Hóa Kinh Doanh Theo Phương Thức Bán Hàng Đa Cấp
Giấy Chứng Nhận: Đăng Ký Hoạt Động Bán Hàng Đa Cấp
Nghị định 40/2018/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp